Svenska Schäferhundklubben

Styrelsen

 

ORDFÖRANDE 

Sven Kronvall

0706-249441

bimbo1929@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE

 Per-Åke Johnson 

 0701-40 41 81

perakejohnson@gmail.com

SEKRETERARE

 

KASSÖR

Susanne Aspelin

0734-355788

voijne@yahoo.se

LEDAMOT

Jimmy Bergin

0703-101519

rocco4975@hotmail.com

 SUPPLEANT 

Magnus Andersson

0733-805818

magnus.andersson@se.issworld.com

 SUPPLEANT 

 

 VALBEREDNING  Magnus Andersson, sammankallande
 VALBEREDNING  Jimmy Bergin
 VALBEREDNING  Per-Åke Johnsson
ÖVRIGT

Träningsansvarig

Magnus Andersson

0733-805818